Contact Us

     Abhyas maza 

अभ्यास माझा हा ब्लॉग विद्यार्थांच्या शैक्षणिक मदतीकरिता तयार करण्यात आला आहे.विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक अडचणी सोडवण्यासाठी, आपल्या शैक्षणिक समस्या आमच्या पर्यंत पोहचवण्यासाठी आपण आम्हाला खालील इमेल वर संपर्क करू शकता. शैक्षणिक कोणत्याही मदतीसाठी आवश्य संपर्क करा.

        Contact-abhyasmazasp@gmail.com